500 000 EUR atlīdzība par M. Bunkus slepkavības pasūtītāju izdošanu.

500 000 EUR atlīdzība par Mārtiņa Bunkus slepkavības pasūtītāju, izpildītāju un atbalstītāju izdošanu

2018.gada 30.maijā tika nošauts zvērināts advokāts un valsts amatpersona Mārtiņš Bunkus. Līdz šim brīdim M. Bunkus slepkavības izpildītāji, pasūtītāji un atbalstītāji nav sodīti. Mārtiņa Bunkus ģimene izsludina 500 000 eiro atlīdzību par izpildītāju, pasūtītāju un atbalstītāju izdošanu.

VALSTS LĪMEŅA NOTIKUMS

Ir notikusi brutāla valsts amatpersonas un tiesu sistēmai piederīgas personas slepkavība. Tas ir notikums, kas nav pieredzēts Eiropas Savienības pastāvēšanas pēdējā desmitgadē.

Šādas slepkavības izmeklēšanai būtu jākļūst par valsts prioritāti. Izmeklēšanas mērķim būtu jābūt ne tikai profesionāli atklāt un saukt pie atbildības nozieguma pasūtītājus un izpildītājus, bet arī preventīvi novērst jebkādu līdzīgu nodarījumu izpildi nākotnē.

Tikai šāda valsts amatpersonu un tiesībsargājošo institūciju pieeja spētu apliecināt sabiedrībai nešaubīgu Latvijas tiesiskās sistēmas pastāvēšanu un stiprinātu valsts iedzīvotāju paļāvību tiesiskai valsts iekārtai.

Tomēr pretēji minētajam šobrīd rodas iespaids par mērķtiecīgiem centieniem lokalizēt un apslāpēt vienu no skaļākajām slepkavībām Latvijas vēsturē.

POLICIJA UN AMATPERSONAS IZRĀDĀS BEZSPĒCĪGAS

Pretēji retajiem publiskiem paziņojumiem, policijas vadība ir bijusi neizlēmīga un atturīga. Atbildīgie politiķi un amatpersonas, lai arī slepkavības dienā pauda nelokāmu apņēmību atrast vainīgos, drīz vien jau parādīja savu bezspēcību un zaudēja interesi par izmeklēšanu.

Amatpersonu sniegtie solījumi par intensīvu un profesionālu izmeklēšanas gaitu ir palikuši nerealizēti.

NOTIKUMU KONTEKSTS – BANKU SEKTORA UZTICĪBAS KRĪZE UN PRIEKŠVĒLĒŠANU LAIKS

2018. gada 30. maijs bija laiks, kad gan Latvijas, gan starptautiskajā telpā jau vairākus mēnešus runāja par Latvijas amatpersonu koruptīvajām darbībām finanšu tirgus uzraudzībā. Vienlaikus tika risināta banku nozares uzticības krīze, kas aizsākās līdz ar Latvijas finanšu tirgus vēstures gaitā smagākajiem Latvijas partneru izteiktiem pārmetumiem par noziedzīgu līdzekļu atmazgāšanu.

Tas bija laiks, kad notika sīvāko priekšvēlēšanu interešu sadursme un “melno” vēlēšanu kampaņu īstenošana, par kuru sastāvdaļu, iespējams, apzināti drīz vien pēc slepkavības tika padarīts arī M. Bunkus.

IESPĒJAMAIS NOZIEGUMA MOTĪVS – PROFESIONĀLĀ DARBĪBA

Bunkus aktīvi iestājās, lai Latvijas banku vides sakārtošanas process noritētu valstiski izdevīgi nevis tiktu izmantots ieinteresēto personu savtīgo interešu īstenošanai. Vienlaikus M. Bunkus turpināja strādāt ar maksātnespējīgu uzņēmumu administrēšanu. Viņš bija aktīvs oponents minētajos procesos iesaistīto personu iespējami pretlikumīgajām darbībām.

Ievērojot minēto, M. Bunkus, iespējams, aizskāra ietekmīgu personu politiskās un finanšu intereses un bija šķērslis to virzītajām iniciatīvām un ietekmes sadalei.

M. Bunkus slepkavības motīvs, mūsuprāt, visdrīzāk bija viņa profesionālā darbība. Mūsu ieskatā par to liecina arī nozieguma augstā plānošanas pakāpe un militārais rokraksts. Šāda mēroga slepkavību visdrīzāk varēja veikt tikai noziedznieki, kuru rīcībā bija būtiski resursi.

LŪGUMS PĒC INFORMĀCIJAS

Lūdzam sniegt jebkādu Jūsu rīcība esošu informāciju par slepkavības pasūtītāju, izpildītāju, un atbalstītāju identitāti, atrašanās vietu, to pārvietošanās maršrutu pirms un pēc 2018. gada 30. maija un jebkādu citu informāciju par pasūtītāju, izpildītāju, atbalstītāju un/ vai to saistīto personu darbībām.

Vienlaikus, lai notiktu profesionāls un godprātīgs M. Bunkus slepkavības izmeklēšanas process, aicinām atsaukties jebkuru personu, kuras rīcībā ir informācija par personām, tai skaitā bijušajiem un/ vai esošajiem politiķiem, valsts amatpersonām u.c. personām, kuras, iespējams, liek vai ir likušas jebkādus šķēršļus M. Bunkus slepkavības izmeklēšanas gaitai.

Tostarp par šādu personu iespējamo nolaidību un/ vai pretlikumīgu rīcību, tai skaitā par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, korupciju, izspiešanu un krāpšanu saistībā ar M. Bunkus slepkavību un/ vai tās izmeklēšanas gaitu.

Personas, kuru rīcībā ir jebkāda vieda informācija, tiek aicinātas sazināties pa tālruni: + 371 24 339 339 vai e‑pastu: atlidziba@protonmail.com, vai vērsties nodibinājuma “Martins Bunkus Justice Foundation” juridiskajā adresē, Alberta ielā 12 – 5, Rīgā, LV‑1010. Anonimitāti garantējam.