Pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāte Valsts policijā

11.12.19.

Pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāte Valsts policijā. Valsts kontroles revīzijas ziņojums